Hoe goed werkt Nederland – Hoofdstuk 10 – Productiviteit en cao’s

Door Paul de Beer en Frank Tros In discussies over collectieve arbeidsverhoudingen en in onderhandelingen over cao’s speelt het thema ‘productiviteit’ doorgaans geen prominente rol. Dat is opmerkelijk, aangezien de stijging van de arbeidsproductiviteit in belangrijke mate de ruimte bepaalt die er is voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. Uitgaande van een constante verdeling van de toegevoegde […]
pw de gids
27-02-2020 12:56