Het Grote Gesprekkenboek – hoofdstuk 10 – Het loopbaancoachingsgesprek

Door Jacco van den Berg In Nederland behoren medewerkers gemiddeld zo’n 45 tot 50 jaar tot de beroepsbevolking. In hun werkzame leven doorlopen zij verschillende levensfasen. In deze fasen maken zij keuzes die bijdragen aan hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling en die passen binnen de mogelijkheden die de werkgever hen biedt. Mooie woorden die de […]
pw de gids
27-02-2020 10:52