HRM Heden en Morgen – hoofdstuk 2 – Werving en selectie

Door Eva Derous Het selecteren van goede werknemers is van groot belang voor het garanderen van goed functionerende organisaties. Allereerst bekijken we de huidige wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot het selecteren van werknemers. We bespreken de verschillende fases van een selectieprocedure, perspectieven om naar selectie te kijken en het selectiemodel. We eindigen het […]
pw de gids
26-02-2020 11:13