Canon van HRM – hoofdstuk 49 – Ina Ehnert – Duurzaam HRM

Door Peggy De Prins Mainstream HRM is de afgelopen jaren sterk vereenzelvigd met het strategisch HRM-denken. Hierbij wordt vaak eenzijdig en exclusief ingezet op het organisatiebelang en het menselijk kapitaal dat op dat moment de meeste waarde hieraan toevoegt. Het risico bestaat dat strategisch HRM hierin doorschiet. Binnen een duurzaam HRM-perspectief wordt hierop gecorrigeerd. Een […]
pw de gids
26-02-2020 15:38