Canon van HRM – hoofdstuk 42 – Arnold Bakker en Eva Demerouti – Het Job Demands-Resources model