Canon van HRM – hoofdstuk 4 – Victor Vroom – Expectancy Theory

Door Rein de Cooman en Anneleen Forrier Motivatie is een belangrijk begrip. Organisaties verlangen specifieke gedragingen van hun medewerkers. Maar het is ook belangrijk dat medewerkers gemotiveerd zijn en handelen vanuit eigen drijfveren. Gemotiveerde medewerkers zijn tevredener, gelukkiger, presteren beter, zijn minder afwezig, verlaten minder snel de organisatie, et cetera. Er zijn tal van redenen […]
pw de gids
26-02-2020 13:38