Canon van HRM – hoofdstuk 24 – Edward Deci en Richard Ryan – Self Determination Theory

Door Anja Van Den Broeck en Kathleen Vangronsvelt Bij de start van hun baanbrekend onderzoek wilden Deci en Ryan een ‘Copernicaanse omwenteling’ teweegbrengen in de studie van motivatie. Tot dan toe werd er algemeen van uitgegaan dat motivatie maakbaar was: door het gedrag of de gedachten van mensen te sturen, konden anderen het gedrag van […]
pw de gids
26-02-2020 14:40