Canon van HRM – hoofdstuk 21 – Charles Fombrun en collega’s – Michigan Model

Door Albert Kampermann Het boek Strategic Human Resource Management van Fombrun, Tichy en Devanna (1984)1 wordt algemeen beschouwd als een van de basistheorieën van strategisch personeelsbeleid. Ik gebruik bewust het begrip personeel omdat daarmee het ideologische karakter van het boek recht wordt gedaan. Wanneer we spreken van personeel in plaats van human resources vindt een […]
pw de gids
26-02-2020 14:30