Canon van HRM – hoofdstuk 2 – Frederick Herzberg – Tweefactorentheorie

Door Alex Vanderstraeten Frederick Herzberg is onlosmakelijk verbonden met het bekende artikel in de jaren zestig: Een aloude vraag: hoe motiveert men zijn medewerkers?. Dit artikel leidt nog altijd tot veel discussie tussen academici, consultants en HR-managers. De vraag in de titel werd reeds in 1968 gesteld en is blijkbaar nog altijd niet beantwoord. Meer […]
pw de gids
26-02-2020 13:34