Vermoeidheid en concentratieverlies door kantoortuin leidt tot verzuim