Banen naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, dec 2018