Toename personeelskosten leidt tot hogere zorgkosten