Lagere reiskostenvergoeding: instemming of advies?

Onze werkgever wil de studie-reiskostenvergoeding verminderen. Gaat het hier om een instemmingsverzoek of een adviesaanvraag? Een vermindering van de reiskostenvergoeding voor studie kan vallen onder het instemmingsrecht van artikel 27 lid 1 sub f van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR): een … Het bericht Lagere reiskostenvergoeding: instemming of advies? verscheen eerst op ORnet.
ornet
18-02-2020 16:26