Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe in vierde kwartaal