Aantal vaste contracten blijft voorzichtig stijgen