Principeakkoord CAO Kinderopvang 2020-2021

| Download CAO Kinderopvang » | 12 februari 2020 CAO-naam CAO Kinderopvang Download Principeakkoord CAO Kinderopvang 2020-2021 > nog niet beschikbaar Looptijd De CAO heeft een looptijd van 1,5 jaar (18 maanden): 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021. Loonmutaties – 3,00% loonsverhoging per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin de cao algemeen verbindend wordt verklaard. – 3,00% eenmalige uitkering per 1 januari 2020 – 2,00% eindejaarsuitkering in december 2020 – € 12,00 loonsverhoging (overeenkomend met ongeveer 0,5% van het gemiddelde verdiende salaris in de sector) per 1 januari 2021 Arbeidsvoorwaarden – Het vitaliteitsbudget van 0,4% vervalt en wordt dit kostenneutraal verwerkt in de bedragen van de salarisschalen. – Medewerkers kunnen verlof opnemen voor de volgende doelen: Extra ouderschapsverlof; Zorgverlof of mantelzorg; Wekelijks of tijdelijk minder werken in verband met ouder worden of voorkomen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid; Langdurig verlof (sabbatical). Bron: BMK, 11 februari 2020
flexnieuws
12-02-2020 13:22