Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, uitgave 3, beschikbaar

De Belastingdienst heeft de 3e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ gepubliceerd. Deze bevat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. Aanvullingen en wijzigingen in de 3e uitgave In de 3e uitgave zijn drie onderwerpen toegevoegd: Indexatie verzuimboeten Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 Verlenging aanvraagtermijn compensatieregeling Bbz (leenbijstand) Verder zijn een aantal onderwerpen aangepast: Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) zijn de geïndexeerde bedragen vermeld. Bij onderwerp 3 (Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein versie 7.0) zijn de wijzigingen die vermeld zijn bij onderwerp 2 verwijderd. Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) is de tekst aangepast. Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is de tijdelijke coulance tot 1 april 2020 toegevoegd. Bij onderwerp 18 (Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)) is de tekst aangepast en aangevuld met de mogelijkheid om in te loggen bij de Belastingdienst met een EU-erkend inlogmiddel. Bij onderwerp 22 (Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020) werden enkele foutieve bedragen aangepast. Bron: Belastingdienst, februari 2020
flexnieuws
12-02-2020 09:37