Zzp’er ziet stijging van opdrachten en tarieven

Maar liefst 75% van de ondervraagde zzp’ers merkt dat ze steeds vaker worden benaderd voor nieuwe opdrachten, enkele respondenten zien helemaal geen verbetering. Naast een verbeterd aanbod van werk ziet het merendeel van de ondervraagden dat hun onderhandelingspositie verbetert (73%) en dat de tarieven stijgen (63%). Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 279 zzp’ers in samenwerking met FreelancePayroll. Nieuwe projecten Voor zzp’ers is het van belang om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe opdrachten. Allereerst is dat een eis van de Belastingdienst voor ondernemerschap voor de inkomstenbelasting (een ondernemer moet meerdere opdrachtgevers hebben). Daarnaast heeft een zzp’er zonder opdrachtgevers geen inkomsten. Goed nieuws dus dat 75% van de ondervraagden aangeeft dat ze steeds vaker worden benaderd voor nieuwe projecten. 56% geeft zelfs een 7 of hoger als antwoord op de vraag of ze steeds vaker worden benaderd. Stijging tarief, verbetering onderhandelingspositie Er is niet alleen een beter perspectief op nieuwe opdrachten voor de respondenten, de meesten zien ook een stijging van het tarief. 20% procent van de ondervraagden geeft het cijfer 6 voor deze vraag. 32% geeft een 5 of minder. Maar liefst 43% geeft het cijfer 7 of hoger, daarmee aangevend dat zij merken dat de tarieven stijgen.Op de vraag of de onderhandelingspositie ook verbetert antwoord 21% van de ondervraagden dat dit niet het geval is. Ook hier geeft 20% procent van de ondervraagden het cijfer 6 voor deze vraag. 53% geeft het cijfer 7 of zelfs hoger. Payrolling Op de vraag wat de voornaamste reden is waarom de ondervraagde gebruik maakt van payrolling kwam naar voren dat men de administratie wilde uitbesteden (38%). Verder kwamen twee andere redenen naar voren: 1. De opdrachtgever verlangt de samenwerking met een payrollbedrijf. 2. De ondervraagden willen graag gebruik kunnen maken van sociale zekerheden als WW-rechten en een AOV. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic. (Download PNG)
zzp barometer
10-02-2020 10:44