Wanneer werken nudges voor gedragsverandering wel en wanneer niet?

Nudges zijn veranderingen in de omgeving waarin mensen keuzes maken. Nudges hebben als doel de beslissing van een persoon naar de 'verstandige' keuze te sturen, zonder alternatieve opties te verbieden of financiële prikkels te beïnvloeden. Promovenda Tina Venema deed voor haar proefschrift onderzoek naar nudges. Haar bevindingen tonen aan dat de voorkeuren van mensen een belangrijke randvoorwaarde vormen voor de invloed die een nudge heeft op de beslissing.6 februari 2020Topic: HR-afdeling
hr praktijk
06-02-2020 16:54