Politieke partijen verdeeeld, maar eens over inperken flexarbeid

Gisteravond vond het Kamerdebat plaats over de hervorming van de arbeidsmarkt naar aanleiding van het rapport van de Commissie Borstlap. Regeringspartijen CDA en D66 namen alvast een voorschot door te pleiten voor ‘een einde aan de wildgroei aan arbeidscontracten’. Het bericht Politieke partijen verdeeeld, maar eens over inperken flexarbeid verscheen eerst op Flexmarkt.
flexmarkt
06-02-2020 11:44