Bagatel delicten: zonder toestemming meenemen van zaken van geringe waarde. Reden voor ontslag op staande voet

Bagatel-delicten zijn gedragingen in de arbeidsrelatie die zijn te betitelen als diefstal, fraude of verduistering en die naar hun aard dus ernstig zijn maar in omvang en ernst gering. Door de jaren heen zijn er veel gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over werknemers die op staande voet werden ontslagen voor dergelijke delicten: plakje kaas, blikje Redbull of tonic, twee flessen motorolie, cashew-noten, verduisteren toiletmunt, stukje appeltaart, donut of zakje chips.4 februari 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
hr praktijk
04-02-2020 15:19