AVV CAO Woondiensten 2020

| Download CAO Woondiensten 2016 » | 3 februari 2020 AVV CAO Woondiensten 2020 Download: > AVV CAO Woondiensten 2020 (31-01-20) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Woondiensten. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 januari 2020, nr. 1704.
flexnieuws
03-02-2020 08:27