Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017

Met het selectiemechanisme wordt bedoeld dat gezondheid de mate van arbeidsmarktonzekerheid mogelijk beïnvloedt: komen ongezonde personen vaker in een economisch onzekerdere situatie terecht en komen ze hier moeilijker uit? Onderzocht is hoe de gemeten gezondheid samenhangt met de veranderingen in arbeidsmarktpositie. Voor zowel selectie als voor causaliteit zijn aanwijzingen te vinden. Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
cbs
30-01-2020 14:03