Is e-mailbevestiging voldoende voor lagere WW-premie vaste contracten?

Door de invoering van de WAB sinds 1 januari betaalt u als werkgever een hogere WW-premie voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. Voor contracten voor onbepaalde tijd is de WW-premie juist lager. Om in aanmerking te komen voor die lagere premie moet voldaan worden aan het schriftelijkheidsvereiste bij de overgang van contracten van bepaalde tijd in onbepaalde tijd. Is een e-mailbevestiging van de werknemer daarvoor voldoende?29 januari 2020Auteur: Babs Dubois - LOYRTopic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
hr praktijk
29-01-2020 16:38