Negen aanbevelingen voor beter werk, nu én in de nabije toekomst

Goed werk is essentieel voor de kwaliteit van leven, voor de economie en voor de samenleving als geheel. Maar is er in de nabije toekomst nog goed en betekenisvol werk voor iedereen? We moeten daarvoor slim inspelen op nieuwe technologie en de flexibilisering en intensivering van werk. Daarom is goed werk een belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid. Daarbij moet de werkende mens (weer) centraal komen te staan.
personeelsnet
21-01-2020 07:07