De transitievergoeding vanaf 1 januari 2020, een stuk eenvoudiger

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 wordt de regeling van de transitievergoeding aanmerkelijk vereenvoudigd. De vergoeding bedraagt voortaan voor iedere werknemer 1/3de maandsalaris per dienstjaar. De uitzonderingen die golden voor werknemers die korter dan twee jaar of juist langer dan 10 jaar in dienst waren en voor 50-plussers vervallen. Alleen via cao’s blijven uitzonderingen mogelijk. Een uniforme regeling dus.16 januari 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
hr praktijk
16-01-2020 10:36