Vragen over het ziekteverzuimbeleid

Mag de bedrijfsarts arbeidsongeschikte werknemers verplichten om zich door een aangewezen expert te laten onderzoeken? Wat zijn de gevolgen voor werknemers als zij dit weigeren? De centrale ondernemingsraad en de werkgever verschillen van mening over deze vragen. Op gezamenlijk verzoek verschaft de … Het bericht Vragen over het ziekteverzuimbeleid verscheen eerst op ORnet.
ornet
15-01-2020 10:44