Compensatie transitievergoeding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een medewerker kan werkgever gehouden zijn aan betaling van een transitievergoeding. Dit is ook het geval als de werkgever het dienstverband met een medewerker beëindigt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Aangezien de wetgever dit onwezenlijk acht is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen.14 januari 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
hr praktijk
14-01-2020 10:04