Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, uitgave 2

De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen gepubliceerd. Hierin staat ook informatie die zeer specifiek van belang is voor uitzenden, payrolling en gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab). Hier zijn de volgende 11 onderwerpen toegevoegd: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten Indexatie vrijwilligersregeling Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O verklaring Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ) Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020 Verder hebben we een aantal onderwerpen aangepast: Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) is de tekst aangevuld. Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) is de tekst aangevuld. Bij onderwerp 5 (Vanaf 2020 einde indeling in vaksector voor uitzendwerkgever) is de verwijzing naar wanneer sprake is van een payrollmedewerker aangepast. Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is bij case H toegevoegd dat in het aangifteprogramma van de Belastingdienst alleen de methode van een correctiebericht voor de herziening van de lage naar de hoge premie kan worden toegepast. Bron: Belastingdienst, 10 januari 2020
flexnieuws
10-01-2020 12:48