Elektronische handtekening onder addendum volstaat voor lage WW-premie

Werkgevers hebben tot april 2020 de tijd om hun administratie op orde te brengen voor de lage WW-premie. Dan moet in de loonadministratie schriftelijk bewijs zitten, waaruit blijkt welke werknemers vòòr 31 december 2019 in vaste dienst waren. Dat bewijs, in de vorm van een addendum, mag nu ook elektronisch ondertekend worden.
personeelsnet
06-01-2020 11:57