AVV CAO Kaaspakhuis 2019-2020

| Download CAO Kaaspakhuisbedrijf 2018» | 18 december 2019 AVV CAO Kaaspakhuisbedrijf Download: > AVV CAO Kaaspakhuisbedrijf 2019-2020 (18-12-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Kaaspakhuisbedrijf. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 december 2019, nr. 63008.
flexnieuws
18-12-2019 17:11