Instemmingsrecht bij kledingvoorschrift?

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht over (wijzigingen in) een kledingreglement? Het invoeren of wijzigen van een reglement dat kledingvoorschriften bevat, is inderdaad een instemmingsplichtig besluit in de zin van WOR artikel 27 lid 1, onder d. Voorschriften van de werkgever over … Het bericht Instemmingsrecht bij kledingvoorschrift? verscheen eerst op ORnet.
ornet
17-12-2019 17:30