Drie maanden extra tijd om addendum te maken voor lage WW-premie