Communicatie via WhatsApp over contractverlenging bindend?

Een werkgever bevestigt via WhatsApp de verlenging van een tijdelijke contract. Toch zegt de werkgever later het contract aan. Wie krijgt gelijk bij de rechter? Wat eraan voorafging Een werkneemster in een tandartspraktijk vraagt haar werkgever in juni 2018 via WhatsApp of haar contract nog verlengd wordt. Ze heeft een jaarcontract tot 1 november 2018. De werkgever geeft aan dat inderdaad te willen. Als ze in september vraagt naar dat verlengde contract, meldt de werkgever dat het de dag erna kan worden afgerond. Maar de afspraak gaat door omstandigheden niet door. Onder andere omdat er een incident plaatsvindt in de praktijk: een van de tandartsen drinkt hypochloride uit een drinkfles. De dag erna krijgt de werkneemster op het werk een ernstige snijwond, waardoor ze zich ziek moet melden. De toedracht van de incidenten blijft onopgehelderd. Op 27 september zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst aan per 31 oktober. De werkneemster krijgt per die datum een ziektewetuitkering van UWV en de werkgever stopt met het betalen van loon. Op 14 december protesteert de werkneemster tegen de beëindiging en stapt op 21 december naar de kantonrechter. Ze vraagt een verklaring voor recht dat de arbeidsovereenkomst is verlengd. De werkgever kon niet terugkomen op de afspraak dat de overeenkomst zou worden verlengd. Bij de kantonrechter Volgens de rechter heeft de werkgever geen concrete, ondubbelzinnige en onherroepelijke toezegging gedaan dat de arbeidsovereenkomst zou worden voortgezet. Door de tijdige aanzegging van 27 september 2018 is de arbeidsovereenkomst van rechtswege geëindigd. De werkneemster gaat in hoger beroep. In de tussentijd is ze – per 1 april 2019 – gestart bij een nieuwe werkgever. Bij het hof Het hof concludeert dat voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten de ‘gewone’ regels voor het tot stand komen van overeenkomsten gelden. Daarom moet hier worden beoordeeld welke betekenis de partijen aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en van wat zij van elkaar mochten verwachten. De maatstaf van de concrete, ondubbelzinnige en onherroepelijke toezegging die de kantonrechter toepaste, was te streng. Er is per 1 november 2018 een nieuwe, aansluitende arbeidsovereenkomst voor 12 maanden overeengekomen. De vraag van de werkneemster via WhatsApp was overduidelijk, net als de positieve reactie van de werkgever daarop. Als de werkgever toch niet de bedoeling had om te verlengen, had hij dat nog op tijd kunnen zeggen. Maar er is zelfs een afspraak gemaakt voor het afronden van de contractverlenging. De werkneemster mocht dit opvatten als een bevestiging van de eerdere toezegging dat de overeenkomst verlengd zou worden. Het hof vindt dat de werkneemster recht heeft op een billijke vergoeding, als alternatief voor herstel van de arbeidsovereenkomst. Het hof kijkt daarbij naar de waarde van de arbeidsovereenkomst. Die is beperkt omdat het om een verlenging van 1 jaar ging, de werkneemster inmiddels een andere baan heeft en ze een ziektewetuitkering heeft ontvangen. Maar aan de andere kant heeft de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld. Namelijk door zich eenzijdig terug te trekken uit de eerdere bindende toezegging over de verlenging. Dat droeg ook niet bij aan het herstel van de werkneemster. Het hof bepaalt de billijke vergoeding na afweging van alle omstandigheden op 3.500 euro bruto. In de praktijk Het communiceren via WhatsApp lijkt informeel, maar kan qua rechtsgevolgen dezelfde gevolgen hebben als een formele brief. De toezegging voor een verlenging van de arbeidsovereenkomst die hier via WhatsApp plaatsvond, was een bindende toezegging. En daarop terugkomen kan niet zomaar.  Uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2019:3025,  12 november 2019 JurisprudentieDit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR, de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie >>> Het bericht Communicatie via WhatsApp over contractverlenging bindend? verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
13-12-2019 11:36