Wel/niet talent vinden is bepalend voor groei bedrijven in 2020