Engelstalige versie Wet op de ondernemingsraden

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de Engelstalige versie van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vernieuwd. Met het oog op de internationalisering en het toenemende gebruik van het Engels als voertaal in bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap is sinds kort de nieuwe ‘Dutch Works Councils Act’ … Het bericht Engelstalige versie Wet op de ondernemingsraden verscheen eerst op ORnet.
ornet
10-12-2019 15:25