In 2030 is 25 procent van werkenden minder inzetbaar door stress en overbelasting

Werkstress en burn-out worden veel te vaak verkeerd behandeld. Dit kan effect hebben op de economische groei. Arbo Unie bepleit een meer doeltreffende aanpak gericht op het voorkomen en verhelpen van de oorzaken van stress. Zonder ingrijpen, stijgt het percentage van de beroepsbevolking dat in 2030 thuis zit of beduidend minder functioneert naar 25%.15 oktober 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
hr praktijk
15-10-2019 15:08