Wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie

Werkgevers en uitzendorganisaties kunnen een boete van maximaal 4.500 euro krijgen als zij zich schuldig maken aan discriminatie van sollicitanten. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken, dat deze week is gepubliceerd voor internetconsultatie. Tot 4 november kunnen belanghebbenden hierop reageren. Voor het einde van het jaar wordt het voorgelegd aan de Raad van State. Daarna wordt het besproken in de Tweede Kamer. Wijziging nodig van Arbowet en Waadi Het wetsvoorstel zorgt voor een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Het geeft de Inspectie SZW bevoegdheden om te controleren op de aanwezigheid van een discriminatievrij wervings- en selectiebeleid van werkgevers en intermediairs. Vergewisplicht voor werkgevers Werkgevers die gebruik maken van intermediairs/uitzendorganisaties krijgen een vergewisplicht. Met andere woorden: zij hebben de plicht om te checken of de intermediair een werving en selectiebeleid hanteert zonder discriminatie. Deze vergewisplicht geldt ook voor de in- en doorleen van uitzendkrachten tussen intermediairs. Het beleid geldt ook voor de werving en selectie van eigen medewerkers van intermediairs. Beleid geldt ook voor opdrachten aan zelfstandigen Het wetsvoorstel biedt ook de mogelijkheid om de werving en selectie in het kader van opdrachtverstrekking aan zelfstandigen onder het toezicht van de Inspectie SZW te brengen. Beleid schriftelijk vastleggen Staatssecretaris Tamara van Ark wil dat werkgevers schriftelijk vastleggen hoe zij voorkomen dat er bij de werving en selectie van personeel onderscheid wordt gemaakt naar achtergrond, leeftijd of geslacht. Als de werkgevers niet aan de voorwaarden voldoen, moet de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken kunnen ingrijpen. Eerst komt er een waarschuwing en als er niets verandert, kan er een boete worden opgelegd. Discriminatie op migratieachtergrond iets afgenomen Mensen met een migratieachtergrond maken minder kans op een e-mail, voicemail of telefoontje naar aanleiding van een sollicitatie, dan mensen zonder migratieachtergrond. Ten opzichte van 2015 lijken werkgevers in 2019 nog steeds te discrimineren op migratieachtergrond, maar wel minder. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft Panteia in 2019 onderzoek gedaan naar discriminatie. In het onderzoek zijn 707 fictieve cv’s op internet geplaatst. Vervolgens werd gekeken hoe vaak de cv’s werden bekeken en hoeveel reacties van werkgevers en recruiters er binnen kwamen. Alleen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond bleek het verschil in aantal reacties van werkgevers significant. De onderzoekers concluderen in dit onderzoek dat er geen sprake is van discriminatie op basis van geslacht of leeftijd, terwijl dat in 2015 nog wel het geval was. Maar een migratie-achtergrond maakt dus nog wel verschil. Krappe arbeidsmarkt heeft gunstig effect De afname van arbeidsmarktdiscriminatie vergeleken met 2015 komt volgens Panteia waarschijnlijk door de krappe arbeidsmarkt. Oudere werkenden en personen met een migratieachtergrond profiteren het grote personeelstekort. Het risico bestaat dat discriminatie op de arbeidsmarkt weer toeneemt als de economische omstandigheden veranderen. Daarom is er doorlopend aandacht voor nodig, zeggen minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Staatssecretaris Van Ark: “Je leeftijd, geslacht of afkomst mag niet uitmaken bij het solliciteren naar een baan. Dat discriminatie langzaam afneemt, is een stap in de goede richting. Maar er is nog steeds sprake van discriminatie, het blijft een hardnekkig probleem. Dat moeten we bespreken en aanpakken.” Bron: Rijksoverheid, 9 oktober 2019 Zie ook Meer mogelijkheden voor aanpak discriminatie op arbeidsmarkt Anoniem cv – ‘Kijk eerst naar iemands kwaliteiten’ Uitzendbureaus en detacheerders mogen niet stilzitten bij (vermoeden van) discriminatie
flexnieuws
09-10-2019 13:08