Werkgevers zien balans werk en privé als hun verantwoordelijkheid

Steeds meer werkgevers (81%) vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en privé te faciliteren, maar thuiswerken of deeltijdwerk is niet altijd mogelijk. Een groot deel van de werkgevers is bijvoorbeeld niet positief over deeltijdwerk op leidinggevend niveau. Dit blijkt uit het rapport 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2' van het Sociaal Cultureel Planbureau.9 oktober 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
hr praktijk
09-10-2019 16:24