AVV CAO Recreatie 2019-2020

| Download CAO Recreatie » | 10 september 2019 AVV CAO Recreatie 2019-2020 Download: AVV CAO Recreatie 2019-2020 (14-08-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Recreatie. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 augustus 2019, nr. 45327.
flexnieuws
10-09-2019 17:22