Nederlandse sollicitanten zetten vaak dezelfde competenties in CV