Betere start voor hbo’ers en wo’ers op arbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt voor startende hbo’ers en wo’ers is verbeterd, maar is sterk afhankelijk van de gevolgde opleiding. Dat blijkt uit het rapport Studie & Werk 2019 van SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van Elsevier Weekblad. Sneller een baan De arbeidsmarkt voor startende hbo’ers en wo’ers ziet er rooskleurig uit: startsalarissen stijgen, afgestudeerden vinden sneller een baan en krijgen weer iets vaker een vast contract dan afgestudeerden uit vorige studiejaren. Met name de situatie van afgestudeerden in de conjunctuurgevoelige alfa- en gamma-opleidingen is sterk verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden. Zelfstandigen Uit enkele hbo- en wo-opleidingen komen veel zelfstandigen voort. Het verschil in verdiensten in het eerste jaar na afstuderen tussen deze zelfstandigen is groot. Afgestudeerden mondzorgkunde (hbo), bedrijfskunde en agribusiness (hbo), tandheelkunde (wo) en geneeskunde (wo) hebben een hoog jaarinkomen. Zelfstandigen die de kunstacademie (hbo), muziek (hbo), kunst- en cultuurwetenschappen (wo) of mediastudies (wo) hebben gedaan hebben een betrekkelijk laag jaarinkomen. Opleiding De opleidingen die een harde klap hebben gekregen in de crisis zijn weer opgekrabbeld. Toch is de startpositie net als in de crisisjaren sterk afhankelijk van de gevolgde opleiding. Hbo Hbo-starters die verpleegkunde, optometrie en audiologie en de lerarenopleiding natuur- en scheikunde hebben gedaan komen het snelst aan een substantiële baan. Het hoogste startsalaris is voor hbo’ers die de opleidingen maritiem officier, verloskunde of fysiotherapie hebben afgerond. Wo De wo-opleidingen die het snelst tot een substantiële baan leiden zijn geneeskunde, accounting en diergeneeskunde. Afgestudeerden tandheelkunde, geneeskunde en econometrie verdienen één jaar na afstuderen het meest van alle wo-afgestudeerden. Het onderzoek gebruikt integrale gegevens over afgestudeerden aan hbo- en wo-opleidingen via de Microdata van het CBS. Bron: SEO, augustus 2019
flexnieuws
13-08-2019 11:46