Zo krijg je mensen wel van die stoel af

Gedrag van mensen beïnvloeden, voor langere tijd. Dat is een ware uitdaging. De gemeente Utrecht heeft daarom een heus nudgenetwerk ingericht. Niet alleen om mensen die een uitkering ontvangen een zogenaamd duwtje in de goede richting te geven, maar ook medewerkers. Bijvoorbeeld op het gebied van bewegen.9 augustus 2019
hr praktijk
09-08-2019 13:35