Zzp’ers willen basisverzekering vanuit de overheid

“Keuzevrijheid blijft van groot belang voor zzp’ers” Zo’n 90 procent van de zelfstandigen zonder personeel is enthousiast over een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid vanuit de overheid. Wel vinden ze dat de verzekering dan voor iedereen moet gelden en dat de premies betaalbaar zijn. Dit blijkt uit onderzoek van ZZP Nederland. Iedereen moet in aanmerking komen Wanneer het plan doorgaat dan hebben zzp’ers recht op een basisuitkering in geval van blijvende en onvolledige arbeidsongeschiktheid. Wie ook voor een tijdelijke of gedeeltelijke arbeidsongeschikt verzekerd wil zijn of een hogere uitkering wil, zou zich zelfstandig moeten kunnen verzekeren. Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, vertelt tegen RTL Z dat een basisverzekering vanuit de overheid een volledige acceptatie een voorwaarde is voor de invoering van de verzekering. “Iedereen moet dus in aanmerking komen voor zo’n verzekering, want nu worden individuen uitgesloten omdat hun beroep te risicovol is of omdat ze te oud zijn.” Stelsel op zijn kop Volgens belangenplatform de Werkvereniging moet het sociale zekerheidsstelsel in Nederland op zijn kop. De verenging vindt het oneerlijk dat het stelsel alleen voor mensen in vaste dienst langdurige arbeidsongeschiktheid, opleidingen en pensioenen regelt. Een oplossing zou een vangnet zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Keuzevrijheid Zowel ZZP Nederland als belangenplatform de Werkvereniging vinden dat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering geen goed idee is. “Keuzevrijheid blijft van groot belang voor zzp’ers”, aldus Post.
zzp barometer
04-07-2019 07:00