Arbocatalogus moet nu duidelijk aangeven welke regels worden uitgevoerd