Tips om dalende motivatie opleiding oudere werknemers tegen te gaan

Trainingsparticipatie van Nederlandse werknemers neemt af met toenemende leeftijd. Dit heeft deels te maken met dalende motivatie van oudere werknemers. Maar bedrijven gaan doorgaans ook minder investeren in werknemers vanaf 45 jaar. Mogelijk speelt leeftijdsdiscriminatie hierbij een rol: werkgevers verwachten minder resultaat van oudere werknemers en zien hun investering minder snel terugverdiend. Om het opleidingsbudget optimaal in te zetten, doen werkgevers er goed aan meer te differentiëren in het opleidingsbeleid tussen oudere en jongere werknemers.9 mei 2019Topic: Loopbaan & opleiding
hr praktijk
09-05-2019 13:05