WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de implementatie, het arbeidsrecht en de veranderingen van de positie van de … Het bericht WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD verscheen eerst op ORnet.
ornet
08-05-2019 12:15