WNRA en het belang van eerdere aanstellingen

De kaders voor de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) worden steeds duidelijker. Toch bestaan er nog onzekerheden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de status van eerdere ambtelijke aanstellingen. Tellen deze wel of niet mee voor de berekening van de transitievergoeding, het bepalen van de wettelijke opzegtermijn, de toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de ketenregeling?
pw de gids
07-05-2019 09:38