Eindbod CAO Teijin Aramid 2019-2021

| Download CAO Teijin Aramid » | 2 mei 2019 Naam CAO Teijin Aramid Download Eindbod CAO Teijin Aramid 2019-2021 > Eindbod CAO Teijin Aramid 2019-2021 (11-03-19) Looptijd De CAO heeft een looptijd van 2 jaar van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021. Loonmutaties – 2,8% loonsverhoging en daarbij een verhoging van de lonen van EUR 500,-. Arbeidsvoorwaarden – In het verleden zijn er afspraken gemaakt om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. – 100% doorbetaling bij ziekte in het tweede ziektejaar. – Meer bestedingsmogelijkheden voor het duurzame inzetbaarheidsbudget en tijd-voor-tijd vergoeding bij overwerk door medewerkers in loongroepen 7 en hoger. Bron: CNV Vakmensen, 11 april 2019
flexnieuws
02-05-2019 14:38