Tijd-voor-tijdregeling is niet altijd meer mogelijk